RIM-SINI

(reigned 1822–1763 B.C.)
   Babylonian kingof Larsa. In the aftermath of the collapse of the Third Dynasty of Ur, it was at first the cityof Isinthat won supremacy in Mesopotamia. Rim-Sin fought long and hard to challenge Isin’s position from his own power base at Larsa. He defeated a coalition of other cities led by the king of Uruk, and in his 13th year (1796), he captured Isin, leaving him in control over the whole of southern Babylonia (the north was more fragmented into rival polities, such as the kingdom of Babylon). Rim-Sin was thus one of the most powerful rulers in Mesopotamia at this time, and he also enjoyed an unusually long reign of 60 years that allowed him to implement important administrative and legal reforms concerning land ownership. His reluctance to join in a panBabylonian coalition against Elam resulted in Hammurabi’s anger and attack on Larsa in 1764. Rim-Sin was taken prisoner to Babylon, where he presumably died.

Historical Dictionary of Mesopotamia. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • ərimək — f. 1. Hərarətin təsiri ilə bərk, yaxud donmuş haldan maye halına keçmək; ərgin hala gəlmək. Qar əriyir. Yağ əriyir. – Dağ başında qala var; Əriməyib hələ qar. (Bayatı). Ocağın yaxınlığındakı qar yığınları yavaş yavaş əriyirdi. Ə. Vəl.. Əridi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cərimə — is. <ər.> Pulla ödənilən cəza növü. <Fəxrəddin:> Məlumunuz olmalıdır ki, bunların əksəriyyəti cərimə, vergi və hərb təminatı müqabilində alınan qızlardır. M. S. O.. // Öhdəliyi yerinə yetirmədiyinə, qaydanı pozduğuna görə verilən cəza …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • razı — sif. və zərf <ər.> Bir şeydən razı olan; məmnun. Yüz cəfa eyləsən, ey şux, könüldür razi. S. Ə. Ş.. Qubernatordan tutmuş axırıncı pristavadək <İskəndər bəyin> evinə gələrkən hər barədə razı gedərdi. Ə. H.. Razı düşmək – razılaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ибрагимов, Мубариз Агакерим оглы — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ибрагимов. Мубариз Ибрагимов азерб. Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov …   Википедия

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qara — 1. 1. sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi (ağ ziddi). // sif. Bu rəngdə olan. Qara boya. Qara saç. Qara at. Qara kostyum. – <Musanın nəvəsi> qara papağını qoydu, əlinin pəncəsi ilə bir az qabağa basdı. Qant.. // sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.